Merry Christmas & Happy New Year

Wishing you all an amazing year ahead

Have you ever pondered over the profound significance of Easter, beyond the painted eggs and chocolate bunnies? What if the resurrection of

എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ! പ്രണയവും കരുതലും പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. പലരും സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും പരസ്പരം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.   എന്നാൽ ഇതിലും വലിയ ഒരു സ്നേഹ

Happy valentine’s day everyone! to all single and committed ones out there. On this day we naturally focus on expressions of love

ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ചില വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. വേദന, സങ്കടം, ദേഷ്യം, ഒരുതരം മരവിപ്പ്,  ഏകാന്തത…അങ്ങനെ ആ പട്ടിക നീളുന്നു. ഈ വികാരങ്ങളെ ഒരിക്കലും തെറ്റാണെന്ന് പറയാനാകില്ല.

“നീ നീയായി തുടരുക” സ്വയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പരക്കം പായുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത്. ശരിയല്ലേ?… പക്ഷേ ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണെന്ന്

Miscarriage അഥവാ  ഗർഭം അലസുക,കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക…. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. ഇത്തരം വിഷമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ദമ്പതികൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന  വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട്. ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളേറെ അവ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന

 ‘വിഷാദം’ അഥവാ ‘Depression’ നമ്മിലെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളുടെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന നിരാശയുടെയും, ദുഃഖത്തിന്റെയും, താൽപര്യക്കുറവിന്റെയും സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയാണ്. പലപ്പോഴും വിഷാദത്തിന്റെ കാർമേഘത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ, അപ്രതീക്ഷിത ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന്

ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനാകാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണ്. ശരിയാ, താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം, കഴിക്കാൻ ആഹാരം, ഇടാൻ വസ്ത്രം – ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഒപ്പം

നമ്മുക്കു ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ സംഭവിക്കുക? അത് ഒരു കെമിക്കൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു – ‘ഡോപ്പമിൻ’. ഇത് നമ്മുക്കു സന്തോഷവും ഉണർവും തരുന്നു.

ആകാശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രകാശമേറിയ നക്ഷത്രമാണ് ‘സിറിയസ്’. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും വിദ്വാന്മാരെയും എല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അതിശയ നക്ഷത്രം ആകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ അന്വേഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ആറാം

അവഗണ വഞ്ചന അപമാനം – ഇവ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മുറിവേല്പിക്കുന്നു, ഈ ചിത്രത്തിലെ തകർന്ന ഹൃദയംപോലെ. ഈ അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പഠനം പറയുന്നത്, “നാലിൽ ഒരാളെ എടുത്താൽ, അവർ

ജീവിതം ചിലപ്പോൾ  ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വഴികൾ പോലെ കുഴപ്പിക്കുന്നവ ആയേക്കാം ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ  ഓടുന്നതുപോലെ.  ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടു അറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള

5 കല്ലുകൾ ഉള്ള തട്ട് പൊങ്ങിയും 1 കല്ലുള്ള തട്ട് താണും ! ഇത് എന്ത് മറിമായം?     ഉത്തരത്തിലേക്കു എത്തും മുൻപ് ഈ കഥ ഒന്ന് വായിക്കൂ. അപ്പനിൽ

ഏതൊരുക്രിസ്തീയ പള്ളിയിൽ ചെന്നാലും താങ്കൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് കാഴ്ചയുണ്ട്. അത് ഒരു മനുഷ്യനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ, ഏറ്റവും

പ്രുണസ് മരങ്ങളിൽ മനോഹരമായ പിങ്ക് നിറത്തിൽ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാണ് ചെറി ബ്ലോസം. ഈ പുഷ്പം വിടരുന്നത് വർഷത്തിൽ വെറും രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഈ മരത്തിൽ

Ever wished to share your faith with others?

Faith-based apparel can be a powerful way to share your beliefs and spark meaningful conversations. By wearing clothing that reflects your faith, you’re not only expressing your convictions but also inviting others to inquire about what you believe. It’s a simple yet impactful way to start conversations about faith and share the Gospel of Jesus Christ with your friends and loved ones.

Christian Faith based Apparel
About Short Gospel

About us

Life is a journey filled with twists and turns, and sometimes we all need a listening ear or a guiding voice along the way. At Short Gospel, we are here for you, ready to engage in conversations that matter, offer support, and extend a hand of compassion. Whether you’re facing a personal struggle, seeking advice, or simply looking to connect with like-minded individuals, this is a place where your voice is heard and your concerns are valued.

Counseling Service

Welcome to our Counseling Services, a safe space where support and understanding await. Whether you’re facing challenges, seeking guidance, or simply needing someone to talk to, our dedicated team is here for you. Our compassionate counselors are committed to providing a listening ear and helping you navigate through life’s journey

Talk to us

We believe in the power of community, compassion, and conversation. Whatever you’re going through, you don’t have to face it alone. Reach out to us, and let’s navigate life’s journey together with faith, understanding, and support.

Scroll to Top